top of page
bip moje4ok.png
bip_gov_pl_logo-adres.png

PUBLIC PROCUREMENT / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

bip moje.png

Zaproszenie do składania ofert:
Dostawa i montaż  urządzeń pomiarowych do hydrologiczno-meteorologicznego telemetrycznego monitoringu zlewni rzeki Bogdanówka


- szczegóły w pdf

DECYZJA dot. oferty:
Dostawa i montaż  urządzeń pomiarowych do hydrologiczno-meteorologicznego telemetrycznego monitoringu zlewni rzeki Bogdanówka


- szczegóły w pdf

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zakupu i dostawy zestawu
analizatorów do oznaczania węgla, azotu i fosforu dla ERCE


- szczegóły w dokumentach
 

Decyzja dot. zakupu i dostawy zestawu
analizatorów do oznaczania węgla, azotu i fosforu dla ERCE


- szczegóły w pdf
 

Zaproszenie do składania ofert na zakup chromatografu jonowego dla ERCE

- szczegóły w dokumentach

 


- termin składania ofert
z dnia 20.09.2023 r


 

DECYZJA dot. oferty na zakup chromatografu jonowego dla ERCE

- szczegóły w dokumencie

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę oznaczania
substancji farmaceutycznych


- szczegóły w dokumentach

 

Decyzja Dyrektora ERCE PAN o wyborze Wykonawcy na realizację usługi w zakresie oznaczania substancji farmaceutycznych
- szczegóły w pdf
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
- stacja meteorologiczna
szczegóły w pdf
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
FOTOMETR DLA ERCE PAN
szczegóły w pdf
WYBÓR OFERTY NA
FOTOMETR DLA ERCE PAN
szczegóły w pdf
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.
szczegóły w pdf
WYBRANA OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.
szczegóły w pdf

Decyzja Dyrektora ERCE PAN o wyborze oferty - stacja meteorologiczna
- szczegóły w pdf
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAKUP MIKROSKOPU FTIR 
szczegóły w pdf
DECYZJA dot. OFERTY ZAKUP MIKROSKOPU FTIR 
szczegóły w pdf

Nagłówek 1

wersja 1
wersja 2
Plan postepowań publicznych na 2022 rok ERCE PAN

 

Ogłoszenie nr Zp/1/2022

Numer postępowania: Zp/1/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/notice/public/62972/details 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr Zp/2/2022

Numer postępowania: Zp/2/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/79637/notice/public/details

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr Zp/3/2022

Numer postępowania: Zp/3/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/82885/notice/public/details

wersja 1
wersja 2
bottom of page