bip moje4ok.png
bip moje.png
bip_gov_pl_logo-adres.png

PUBLIC PROCUREMENT / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Plan postepowań publicznych na 2022 rok ERCE PAN

 

Ogłoszenie nr Zp/1/2022

Numer postępowania: Zp/1/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/notice/public/62972/details 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr Zp/2/2022

Numer postępowania: Zp/2/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/79637/notice/public/details

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr Zp/3/2022

Numer postępowania: Zp/3/2022

Nazwa postępowania: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu na obiekcie naukowo-badawczym.

 

Link z dokumentami postępowania na stronie Zamawiającego: 

https://erce-pan.ezamawiajacy.pl/pn/erce-pan/demand/82885/notice/public/details

Nagłówek 1

wersja 1
wersja 2