top of page

2013

Title / Autor(s)

Aphanizomenon gracile (Nostocales), a cylindrospermopsin-producing cyanobacterium in Polish lakes.

Environ. Sci. Pollut. Res. 2013. 20: 5243-5264.

Kokociński M., Mankiewicz-Boczek J., Jurczak T., Spoof L., Meriluoto J., Rejmonczyk E., Hautala H., Vehniäinen M., Pawełczyk J.

 

Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (Central Poland): perspective for fish sustainable management.

Polish Journal of Ecology 2013. 61: 385-390.

Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski K., Tsiora A., Karaiskova N., Łapińska M., Minos G., Zalewski M.

 

Spatial distribution of PCDDs, PCDFs and dl-PCBs along the cascade of urban reservoirs.

Hydrology Research, 2013. 44: 614-630

Urbaniak M., Zieliński M., Kaczkowski Z., Zalewski M.

 

Day-night differences in hydroacoustic estimates of fish abundance and distribution in Lake Laojianghe, China.

J. Appl. Ichthyol. 2013. 29: 1423–1429

Ye S., Lian Y., Godlewska M., Liu  J. and Li Z.

 

Spatial and temporal variability of a vendace (Coregonus albula (L.)) population in Lake Pluszne, Poland, based on hydroacoustics and trawl catches.

Advances in Limnology 2013. 64, p. 171–187

Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Wiśniewolski W., Godlewska M. 

 

A biogeochemical barrier to enhance a buffer zone for reducing diffuse phosphorus pollution – preliminary results.

Ecohydrology & Hydrobiology 2013. 13: 104-112.

Izydorczyk K., Frątczak W., Drobniewska A., Cichowicz E., Michalska-Hejduk D., Gross R., Zalewski M.

 

Ecohydrology for harmonization of societal needs with the biosphere potential.

Ecohydrology & Hydrobiology 2013. 13 (1): 3-5.

McClain, M.E. , DuBowy, P.J., Zalewski, M.

 

The role of ecohydrology in creating more resilient cities.

Ecohydrology & Hydrobiology 2013 13 (2): 113–134.

Wagner, I., Breil, P.

 

Ecohydrology: Process oriented thinking towards sustainable river basins.

Ecohydrology & Hydrobiology 2013. 13 (2): 97-103.

Zalewski M.

 

Wysokoefektywne strefy buforowe dla zwiększenia potencjału ekologicznego i turystycznego zbiornika sulejowskiego.

Gospodarka Wodna. 2013. 12: 479-483

Frątczak W., Izydorczyk K., Zalewski M.

 

Strategia zastosowania ekohydrologicznych metod i rozwiązań systemowych dla redukcji toksycznych zakwitów sinicowych w Zbiorniku Sulejowskim.

Gospodarka Wodna 2013. 12: 474-478

Izydorczyk K., Frątczak W., Zalewski M.

 

Standartisation of hydroacoustic techniques for fish in freshwaters.

IN:  Papadakis J.S, Bjørnø (eds), 1-st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, UA2013 Proceedings: Bioacoustics and Fisheries, ESBN 978-618-80725-0-3, Corfu, Greece, 1595-1600

Hateley J., Clabburn P., Drastik V., Godlewska M., Guillard J., Kubecka J., Morrissey E., Thackeray S.J., Winfield I.J.

 

Biodegradation of PCDD/PCDF and dl- PCB. IN: Chamy R., Rosenkran F. (Eds) Biodegradation - Engineering and Technology.

INTECH Publisher, ISBN 978-953-51-1153-5, pp. 73-100. 2013

Urbaniak M.

 

Produkcja bioenergii i detoksykacja osadów ściekowych z  wykorzystaniem ekohydrologii i technik fitoremediacyjnych.

ISBN: 978-83-902280-3-7

Urbaniak M., Drobniewska A., Zalewski M.

 

Blue aspects of green infrastructure. IN: Bergier, T., Kronnenberg, J., Lisicki, P. nature in the city - solutions.

Sustainable development – applications  (nr 4/2013). Sendzimir Foundation.

Wagner, I., Krauze K., Zalewski, M.

 

Ecohydrology – transdisciplinary sustainability science for multicultural cooperation.

IN: Griffiths J. and Lambert R. [Eds.] Free Flow Reaching Water Security Through Cooperation. UNESCO, Paris, France, pp 299-303. 2013

Zalewski M., Izydorczyk K., Wagner I., Mankiewicz-Boczek J., Urbaniak M., Frątczak W.

 

Błękitne aspekty zielonej infrastruktury.

W: Bergier, T., Kronnenberg, J., Lisicki, P. Przyroda w mieście - Rozwiązania. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania 4: 145-155. 2013

Wagner, I., Krauze K., Zalewski, M.

bottom of page