top of page

2019

Title / Autor(s)

 

Comprehensive approach to restoring urban recreational reservoirs. Part 2 – Use of zooplankton as indicators for the
ecological quality assessment.

Science of the Total Environment, Feb 25;653:1623-1640. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.006.

Tomasz Jurczak, Adrianna Wojtal-Frankiewicz, Piotr Frankiewicz, Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska, Agnieszka Bednarek,

Maciej Zalewski

From classical water-ecosystem theories to nature-based solutions — Contextualizing nature-based solutions for sustainable city.

Science of The Total Environment. 655. 10.1016/j.scitotenv.2018.11.187. 

Kinga Krauze, Iwona Wagner

The ecohydrological approach, SWAT modelling, and multistakeholder engagement – A system solution to diffuse pollution in the Pilica basin, Poland

Journal of Environmental Management. 248. 10.1016/j.jenvman.2019.109329. 

Katarzyna Izydorczyk, Mikołaj Piniewski, Kinga Krauze, Louis Courseau, Paweł Czyż, Marek Giełczewski, Ignacy Kardel, Paweł Marcinkowski, Martyna Szuwart, Maciej Zalewski, Wojciech Frątczak

Thus far but no further: predatory mites do not migrate effectively into strawberry plantations.

Exp Appl Acarol 77, 359–373 (2019). https://doi.org/10.1007/s10493-019-00357-5

D. Sikorska, J. Garnis, Z. T. Dąbrowski, P. Sikorski, D. Gozdowski, R. J. Hopkins

Effective phosphorous reduction by a riparian plant buffer zone enhanced with a limestone-based barier.

Ecological Engineering 130: 94-100

Frątczak W., Michalska-Hejduk D., Zalewski M., Izydorczyk K.

You can’t see the woods for the trees: Invasive Acer negundo L. in urban riparian forests harms biodiversity and limits recreation activity.

Sustainability 2019, 11(20), 5838; https://doi.org/10.3390/su11205838

Daria Sikorska, Piotr Sikorski, Piotr Archiciński, Jarosław Chormański, Richard Hopkins

The response of cucumber plants (Cucumis sativus L.) to the application of PCBcontaminated sewage sludge and urban sediment.

PeerJ. DOI10.7717/peerj.6743

Anna Wyrwicka, Magdalena Urbaniak and Miroslaw Przybylski

The Influence of Bottom Sediments and Inoculation with Rhizobacterial Inoculants on the Physiological State of Plants Used in Urban Plantings.

Water 11(9), 1792; https://doi.org/10.3390/w11091792 -28 Aug 2019

Anna Wyrwicka, Magdalena Urbaniak, Grzegorz Siebielec, Sylwia Siebielec ,Joanna Chojak-Koźniewska, Mirosław Przybylski, Aleksandra
Witusińska and Petra Susan Kidd

ASSESSMENT OF BOTTOM SEDIMENT AS A SOURCE OF PLANT NUTRIENTS AND AN AGENT FOR IMPROVING SOIL PROPERTIES.

Environmental Engineering and Management Journal 18 (2019), 8, 1647-1656

Agnieszka Baran, Marek Tarnawski, Magdalena Urbaniak

Catchment scale analysis of occurrence of antibiotic resistance genes in treated wastewater.

Ecohydrology and Hydrobiology, Volume 20, Issue 1, January 2020, Pages 12-20

Małgorzata Czatzkowska, Monika Harnisz, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Izabella Koniuszewska, Ewa Korzeniewska, Sebastian
Szklarek, Maciej Zalewski

The occurrence of antibioticresistance genes in the Pilica River, Poland.

Ecohydrology and Hydrobiology, Volume 20, Issue 1, January 2020, Pages 1-11

Izabela Koniuszewska, Ewa Korzeniewska, Monika Harnisz, Edyta Kiedrzyńska, Marcin  Kiedrzyński, Małgorzata Czatzkowska, Paweł
Jarosiewicz, Maciej Zalewski

Interakcje i zależności między toksycznymi sinicami, mikroorganizmami a czynnikami fizykochemicznymi.

W: M. Zalewski [ed.] Ekohydrologia – procesy w zarządzaniu wodą i środowiskiem. Wydawnictwo Naukowe PWN SA
2019 pp. 71-75 [in Polish]

Mankiewicz-Boczek J., Gągała-Borowska I.

Hybrydowy sekwencyjny system biofiltracji ścieków (HSBS) dla małych oczyszczalni ścieków.

W: M. Zalewski [ed.] Ekohydrologia – procesy w zarządzaniu wodą i środowiskiem. Wydawnictwo Naukowe PWN SA
2019 pp. 149-151 [in Polish]

Kiedrzyńska E., Urbaniak M., Kiedrzyński M., Zalewski M.

Biotechnologie ekohydrologiczne dla ograniczenia zanieczyszczenia wód w obszarach rolniczych.

W: M. Zalewski [ed.] Ekohydrologia – procesy w zarządzaniu wodą i środowiskiem. Wydawnictwo Naukowe PWN
SA 2019 pp. 151-156 [in Polish]

Bednarek A., Mankiewicz-Boczek J., Serwecińska L., Szklarek S.

Ocena stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych w latach 2016-2018.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 978-83-950881-1-7

Agnieszka Kolada, Agnieszka Pasztaleniec, Aleksandra Bielczyńska, Agnieszka Ochocka, Sebastian Kutyła, Katarzyna Izydorczyk, Kinga  Krauze, Mariusz Biernacki, Tamara Zalewska, Wojciech Kraśniewski

Ekohydrologia dla kompensacji antropopresji i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Funkcjonowanie i Ochrona Wód Płynących

ISBN 978-83-7867-799-4

volumina.pl Daniel Krzanowski

Maciej Zalewski, Katarzyna Izydorczyk, Edyta Kiedrzyńska, Paweł Jarosiewicz, Robert Czerniawski

bottom of page