top of page

Scientific Council 

SCIENTIFIC COUNCIL OF ERCE PAS / RADA NAUKOWA ERCE PAN

 

Scientific Council for the second term 2018-2022

RADA NAUKOWA 2018-2022


Chairman of the Scientific Council / Przewodniczący:

Dr hab. Artur Magnuszewski - prof. nadzw. of the University of Warsaw

asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council / Zastępca Przewodniczącego:

Dr hab. Anna Rogut - prof. nadzw. University of Lodz

rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council / Sekretarz:

Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS

k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl
Members / Członkowie:

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Andrzej Kruk - Prof. of the University of Lodz; a.kruk@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. zw ERCE PAS; j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr. Liliana Serwecińska - representative of other scientific staff of ERCE PAS; l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

 6. Prof. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAS; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 7. Dr. hab. Edyta Kiedrzyńska - Prof. nadzw. ERCE PAS - Deputy Director of ERCE PAS; e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

 

Scientific Council for the 2014-2017 term from 06.2016 onwards

Rada Naukowa w latach 2014-2017

Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Artur Magnuszewski - Professor of the University of Warsaw,
asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Anna Rogut - Professor of the University of Lodz,
rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council:
Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. nadz ERCE PAS
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Members

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Dr. Piotr Frankiewicz - University of Lodz/ERCE PAS; franek@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Dr. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAN,; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS; k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

 6. Dr. hab. Edyta Kiedrzyńska - Prof. nadzw. ERCE PAS - Deputy Director of ERCE PAS; e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

 7. Dr. Kinga Krauze - Elected representative of the other scientific staff of ERCE PAS; k.krauze@erce.unesco.lodz.pl

 

Scientific Council for the 2014-2017 term in the period 04.2014-05.2016

 

Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Artur Magnuszewski - Professor of the University of Warsaw,
asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Anna Rogut - Professor of the University of Lodz,
rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council:
Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. nadz ERCE PAS
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Members

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Dr. Piotr Frankiewicz - University of Lodz/ERCE PAS; franek@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Dr. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAN,; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS; k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

 6. Dr. Kinga Krauze - Elected representative of the other scientific staff of ERCE PAS; k.krauze@erce.unesco.lodz.pl

Jutro - 23 października 2021 - sadzimy pierwsze drzewa i krzewy. Postanowiłyśmy ułatwić sadownikom pracę przez wykopanie otworów na drzewa, wiedząc że większość skweru będzie trudnym orzechem do zgryzienia na szybko. Dłuto, kilof, dwa świdry okazały się niezbyt wydajne - przynajmniej w naszych rękach. I tak pojawiła się ONA - kolejna baba czyli mini-koparka. Mamy 80 otworów na rośliny, teraz już solidnie wykopanych - szerokich i głębokich przynajmniej na pół metra. 

Zapraszamy zatem do dalszych działań. Zachęcałyśmy przez cały tydzień okolicznych mieszkańców do posadzenia własnej rośliny i nadania jej imienia, zobaczymy kto się do nas przyłączy. Fakty są takie - rośliny stać na naszym podwórku nie mogą, bo to nie miejsce dla nich.

Jutro - 23 października 2021 - sadzimy pierwsze drzewa i krzewy. Postanowiłyśmy ułatwić sadownikom pracę przez wykopanie otworów na drzewa, wiedząc że większość skweru będzie trudnym orzechem do zgryzienia na szybko. Dłuto, kilof, dwa świdry okazały się niezbyt wydajne - przynajmniej w naszych rękach. I tak pojawiła się ONA - kolejna baba czyli mini-koparka. Mamy 80 otworów na rośliny, teraz już solidnie wykopanych - szerokich i głębokich przynajmniej na pół metra. 

Zapraszamy zatem do dalszych działań. Zachęcałyśmy przez cały tydzień okolicznych mieszkańców do posadzenia własnej rośliny i nadania jej imienia, zobaczymy kto się do nas przyłączy. Fakty są takie - rośliny stać na naszym podwórku nie mogą, bo to nie miejsce dla nich.

SCIENTIFIC COUNCIL OF ERCE PAS / RADA NAUKOWA ERCE PAN

 

Scientific Council for the second term 2022-2025

RADA NAUKOWA 2022-2025

 

RADA NAUKOWA ERCE PAN
na III Kadencję 2022-2025

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Artur Magnuszewski - prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

asmagnus@uw.edu.pl

 

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof. w ERCE PAN

j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

 

Sekretarz Rady Naukowej:

dr Sebastian Szklarek - adiunkt w ERCE PAN,

s.szklarek@erce.unesco.lodz.pl

 

Członkowie:

 

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko - członek koresp. PAN, II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

a.ciereszko@pan.olsztyn.pl

 

Prof. dr hab. Cezary Sławiński - członek koresp. PAN, II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,

c.slawinski@ipan.lublin.pl

 

Prof. dr hab. Andrzej Kruk - Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

a.kruk@biol.uni.lodz.pl

 

Prof. dr hab. Edyta Reszka - Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi

edyta.reszka@imp.lodz.pl

 

Dr Sebastian Szklarek - przedstawiciel innych pracowników naukowy ERCE PAN

s.szklarek@erce.unesco.lodz.pl

 

Prof. dr hab. Maciej Zalewski - p.o. Dyrektor ERCE PAN

m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 

Dr hab. Edyta Kiedrzyńska - z-ca Dyrektora ERCE PAN

e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

 

Rzecznik Dyscyplinarny pracowników naukowych i badawczo-technicznych ERCE PAN

Dr Liliana Serwecińska - adiunkt

l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

 

Komisja ds. Ocen Pracowników Naukowych zatrudnionych w ERCE PAN

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

dr hab. Katarzyna Izydorczyk

dr hab. Edyta Kiedrzyńska

bottom of page