top of page

Agreement 

signingCeremony_large.jpg

On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris both the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and Education of Poland, Michał Seweryński, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre For Ecohydrology in Lodz, Poland.

8 marca 2006 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu Dyrektor Generalny UNESCO Koichiro Matsuura oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Michał Seweryński podpisali umowę o utworzeniu Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi.

agreement_ul_large2.jpg

The agreement between Polish Academy of Sciences and University of Lodz, was signed on 16th February 2004 by the President of PAS Prof. A. Legocki and Rector of UL Prof. W. Puś.

Umowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a Uniwersytetem Łódzkim została podpisana 16 lutego 2004 r. przez Prezesa PAN prof. A. Legockiego i Rektora UŁ prof. W. Pusia.

bottom of page