top of page

2008

Title / Autor(s)

 

Quantification of phosphorus retention efficiency by floodplain vegetation and a management strategy for a eutrophic reservoir restoration.

Ecological Engineering 33, 15-25;

Kiedrzyńska E., Wagner I., Zalewski M.

 

A study of Daphnia-Leptodora-juvenile Percids interactions using a mathematical model in the biomanipulated Sulejow Reservoir.

Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 2008, 44 (1), 7-23;

Wojtal A., Bogusz D., Menshutkin V., Izydorczyk K., Frankiewicz P., Wagner-Lotkowska I., Zalewski M

 

Ekohydrologia terenów zurbanizowanych - woda i zrównoważony rozwój w mieście przyszłości.

Ekopartner 10 (204) październik 2008, str. 14-15;

Wagner, I., Zalewski M.

 

Influence of abiotic and biotic factors on microcystin content in Microcystis aeruginosa cells in a eutrophic temperate reservoir.

Journal of Plankton Research 30 (4): 393-400.

Izydorczyk K, Jurczak T., Wojtal-Frankiewicz A., Skowron A., Mankiewicz-Boczek J., Tarczyńska M.

 

The stream inlet to a shallow bay of a drinking water reservoir a 'Hot-Spot' for Microcystis Blooms Initiation.

International Review of Hydrobiology 93 (3): 257-268.

Izydorczyk K., Skowron A., Wojtal A, Jurczak T.

 

Diversity of planktonic cyanobacteria and microcystin occurrence in Polish water bodies investigated using a polyphasic approach.

Aquatic Microbial Ecology 51: 223-236C.

Boutte, J. Mankiewicz-Boczek, J. Komarkova, S. Grubisic, K. Izydorczyk, F. Wautelet, T. Jurczak, M. Zalewski, A. Wilmotte.

 

Assessing Drinking Water Treatment Systems for Safety Against Cyanotoxin Breakthrough Using Maximum Tolerable Values.

Environmental Toxicology 23(3): 337-45

Schmidt, W., Bornmann K, Imhof L., Mankiewicz J., Izydorczyk K.

 

Application of a microbiotests battery for complete toxicity assessment of rivers.

Ecotoxicology and Environmental Safety 71(3): 830-836. doi:10.1016/j.ecoenv.2008.02.023

Mankiewicz-Boczek J., Nałęcz-Jawecki G., Drobniewska A., Kaza M., Sumorok B., Izydorczyk K., Zalewski M., Sawicki J.

 

Diurnal variations in the photosynthesis-respiration activity of a cyanobacterial bloom in a freshwater dam reservoir: an isotopic study. Isotopes Environ Health Stud. 44(2): 163-75

Trojanowska A, Lewicka-Szczebak D, Jedrysek MO, Kurasiewicz M, Wassenaar LI, Izydorczyk K.

 

The effect of fertilization by bottom sediments on the vegetative growth of native and energy willow species grown in the pot and field experiments.

Polish Journal of Environmental Studies 17 (3a): 555-559

Sumorok B., Trojanowska A., Drobniewska A., Flisiak Ł., Izydorczyk K., Sas Paszt L.

 

PCBs and Heavy Metals Contamination in Bottom Sediments from Three Reservoirs of Different Catchment Characteristics.

Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, No. 6 (2008), 941-949;

Urbaniak M., Zieliński M., Wesołowski W., Zalewski M.

 

Reproduction of chub, Leuciscus cephalus L., under controlled conditions"

Aquaculture Research, 2008, 1- 6

Szawomir Krejszeff, Dariusz Kucharczyk, Krzysztof Kupren, KatarzynaTargonska, Andrzej Mamcarz, Roman Kujawa, Zbigniew Kaczkowski & Sebastian Ratajski

 

Long-term effects of hydropower installations and associated river regulation on River Shannon eel populations: mitigation and management.

Hydrobiologia 609, 109-124.

T. K. McCarthy, P. Frankiewicz, P. Cullen, M. Blaszkowski, W. O'Connor, D. Doherty.

 

Aktualny stan Zbiornika Sulejowskiego i możliwości jego rekultywacji pod kątem spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Gospodarka Wodna.

Zalewski M., Izydorczyk K.

 

Zarządzanie przyszłością. Akademia 3 (15), 50

Zalewski M.

 

Ekohydrologia terenów zurbanizowanych.

Wodociągi Polskie 1 (45), 28-32

Zalewski M., Wagner I.

 

Ekohydrologia terenów zurbanizowanych - woda i zrównoważony rozwój w mieście przyszłości.

Ekopartner 10 (204), 14-15

Wagner I., Zalewski M.

bottom of page