top of page

2010

Title / Autor(s)

 

The ecology of invasive cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanophyta) in two hypereutrophic lakes dominated by Planktothrix agardhii (Oscillatoriales, Cyanophyta).

European Journal of Phycology. 45(4): 365-374.

Kokocinski M., Stefaniak K., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Soininen J.

 

Ecological Engineering. Editorial. 36(9): 1109-1111.

Mueller-Wohlfeil D.I., Nachtnebel H.P., Zalewski, M.

 

Phosphorus fractions transformation in sediments before and after cyanobacterial bloom: implications for reduction of eutrophication symptoms in dam reservoir.

Water, Air, and Soil Pollution. 211: 287-298.

Trojanowska A., Izydorczyk K.

 

The comparative analysis of selected Persistent Organic Pollutants (POPs) in reservoirs of different types of anthropopression - Polish and Ethiopian studies.

Fresenius Environmental Bulletin. 19(11a): 2710-2718.

Urbaniak M., Zieliński M., Ligocka D., Zalewski M.

 

Transport of polychlorinated biphenyls in urban cascade reservoirs: levels, sources and correlation to the environmental conditions.

Polish Journal of Environmental Studies. 19(1): 201-211.

Urbaniak M., Skowron A., Frątczak W., Zieliński M., Wesołowski W.

 

Competitive influence of zebra mussel (Dreissena polymorpha) on Daphnia longispina population dynamics on the presence of cyanobacteria.

International Review of Hydrobiology. 95: 313-329.

Wojtal-Frankiewicz A., Sieczko A., Izydorczyk K., Jurczak T., Frankiewicz P.

 

Comparison of fish and phantom midge influence on cladocerans diel vertical migration in a dual basin lake.

Aquatic Ecology. 44: 243-254.

Wojtal-Frankiewicz A., Frankiewicz P., Jurczak T., Grennan J., McCarthy T. K.

 

The first Polish interlaboratory comparision of the luminescent bacteria bioassay with three standard toxicants.

Environ. Protection Engineering. 3(36): 95-102.

Nałęcz-Jawecki G., Baran S., Mankiewicz-Boczek J., Niemirycz E., Wolska L., Knapik J., Piekarska K., Bartosiewicz M., Piętowski G.

 

Large dams as purification systems for toxic PCDD/PCDF and dl-PCB congeners. Hydrocomplexity: New Tools for Solving Wicked Water Problems.

IAHS Publ. 338: 256-257.

Urbaniak M., Zalewski M.

 

Ecohydrology for compensation of Global Change.

Brazilian Journal of Biology. Suppl., 70 (3): 689-695.

Zalewski M.

 

System approach to sustainable management of inland floodplains - declaration on sustainable floodplain management.

CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. No 056, doi: 10.1079/PAVSNNR20105056.

Zalewski M., Kiedrzyńska E.

 

Application of permeable reactive barriers for groundwater protection in the agricultural areas - preliminary results.

Ecohydrology & Hydrobiology. 10/2-4: 355-361.

Bednarek A., Stolarska M, Ubraniak M, Zalewski M.

 

Zastosowanie stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych.

Przegląd Komunalny. 10: 79-81.

Izydorczyk K., Frątczak F., Drobniewska A., Badowska M., Zalewski M.

 

Zagrożenia związane z wodą.

Nauka. 4: 87-96.

Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E.

 

RNA/DNA ratio as an indicator of the impact of long-term accumulative contamination for the assessment of river degradation - a pilot study.

Ecohydrology & Hydrobiology. 10/2-4: 347-354.

Mankiewicz-Boczek J., Kaczkowski Z., Godowska M.

 

Hydroacoustic assessment of lake quality within the "DeWELopment" project.

Hydroacoustics. 13: 215-224.

Rustadbakken A., Godlewska M., Długoszewski B.

 

Ekohydrologia - nauka transdyscyplinarna dla zrównoważonego rozwoju Etiopii

(W:) Naukowcy pomagają. Przykłady współpracy na rzecz pomocy międzynarodowej. Fundacja Partners Polska. pp. 6-13.

Urbaniak M.

 

Rozkład przestrzenny zawartości polichlorowanych bifenyli w zbiornikach zaporowych: Włocławskim, Jeziorsko i Sulejowskim.

Monografie Komitetu Inżynierii środowiska Polskiej Akademii Nauk. 69(2): 389-398.

Urbaniak M., Dąbrowska H., Zalewski M.

 

Analiza punktowych źródeł zanieczyszczeń związkami biogennymi w zlewni Pilicy oraz wykorzystanie podejścia ekohydrologicznego dla ich redukcji

W: A. Magnuszewski, (Red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu Środowiska. Monografia Komitetu Środowiska PAN. PAN Komitet Inżynierii Środowiska. 2(69): 285-295.

Kiedrzyńska E., Macherzyński A., Skłodowski M., Kiedrzyński M., Zalewski M.

 

Occurrence of toxigenic cyanobacteria in two polish water bodies dominated by Microcystis aeruginosa or Planktothrix agrardhii and environmental factor influence.

Ecohydro. & Hydrobiology. 10(1): 25-34.

Gągała I., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Skowron A., Kamecka-Plaskota. D., Stefaniak K., Kokociński M.

 

Phosphorus fractions transformation in sediments before and after cyanobacterial bloom: implications for reduction of eutrophication symptoms in dam reservoir.

Water, Air, and Soil Pollution 21191-4): 287-298.

Trojanowska A., Izydorczyk K.

bottom of page