top of page

2007

Title / Autor(s)

 

Hydrological and chemical changes of dehydrated peatland generated by the different agriculture management - Goslub in the Bzura River Valley (Poland).

In: Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W. (eds). Wetlands. Monitoring, modelling and management. A.A. Balkema Publishers - Taylor & Francis Group, pp. 307 - 313.

Drobniewska A., Michalska-Hejduk D., Sumorok B.

 

Management of lowland reservoir littoral zone for enhancement of nitrogen removal via denitrification.

In: Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W. (Eds). Wetlands: Monitoring, Modeling and Management.

A.A. Balkema Publishers - Taylor & Francis Group, pp. 293-299.

Bednarek A., Zalewski M.

 

Toxicity assessment of sediments and soil from rivers and floodplains in Central Poland using a battery of microbiotests - a case study. Fresenius Environmental Bulletin 16(2): 19-117.

Drobniewska A., Sumorok B., Nałęcz-Jawecki G., Sawicki F.

 

Assessment in two shallow lakes of a hydroacoustic system for surveying aquatic macrophytes and an example of its application. Hydrobiology 581: 111-119.

Winfield I.J., Onoufriou C., O'Connell M.J., Godlewska M., Ward R.M., Brown A.F., Yallop M.L.

 

Habitat Rehabilitation: Goals, Constraints and Techniques. In: Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management: Science, Policy and Practice.

Taylor and Francis/Balkema: Leiden.

Kruze K., Zawilski M., Wagner I.

 

Ecohydrology as a Concept and Management Tool. In: King C., Ramkinssoon J., Clüsener- Godt M., Adeel Z. (eds.) Water and Ecosystems. Managing water in Diverse Ecosystems To Ensure Human Well-being.

UNU-INWEH UNESCO MAB, pp. 39-53.

Zalewski M.

 

Ekohydrologia - systemowe podejście do ochrony i rekultywacji jezior

[W:] R Wiśniewski, J. Piotrowiak (ed) Ochrona i rekultywacja jezior; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarny Oddział Toruń, str. 211-219.

Zalewski M., Izydorczyk K.

 

Biomonitoring of cyanobacterial blooms in Polish water reservoir and the cytotoxicity and genotoxicity of selected cyanobacterial extracts. Int. J. Occupa. Med. Environ. Health 20(1): 48-65.

Palus J., Dziubałtowska E., Stańczyk M., Lewińska D., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Bonisławska A., Jurczak T., Zalewski M., Wąsowicz W.

 

Comparison of acoustical estimates of fish abundance for different coverage and survey design.

Hydroacoustics 10: 33-38.

Doroszczyk D., Długoszewski B., Godlewska M.

 

Perspektywy wykorzystania hydroakustyki jako narzędzia oceny liczebności ryb w jeziorach dla potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. i Piotrowiak J. (eds), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, str. 237-243.

Maryńczak M., Godlewska M.

 

Zasoby sielawy w wybranych jeziorach Pojezierza Mazurskiego - stan miniony, obecny i perspektywy.

W: Stan rybactwa w jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w 2006 roku, IRŚ, Olsztyn, str. 53-67.

Doroszczyk L., Wołos A. Godlewska M., Długoszewski B., Maryńczak M.

 

Hydroacoustic monitoring of vendace in selected Mazurian lakes.

Arch. Pol. Fish. 15(2): 129-140.

Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Godlewska M.

 

The influence of invertebrate predators on Daphnia spatial distribution and survival in laboratory experiments: support for Daphnia horizontal migration in shallow lakes. Internat.

Rev. Hydrobiol. 92: 23-32.

Wojtal A., Frankiewicz P., Andziak M., Zalewski M.

 

Toxicity assessment of water samples from rivers in Central Poland using a battery of microbiotests - a pilot study.

Polish Journal of Environmental Studies 16(1): 81-89.

Kaza M., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Sawicki J.

 

Potential effects of enhancing denitrification rates in sediments of the Sulejow Reservoir.

Environment protection Engineering 33(2): 35-43.

Bednarek A., Zalewski M.

 

Water, ecosystems, society.

Academia 4(12): 46-47.

Zalewski M.

 

Developing a new strategy for environmental research, monitoring and management: The European Long-Term Ecological Research Network´s (LTER-Europe's) role and perspectives.

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, pp. 36-52

Mirtl M., Krauze K.

bottom of page