top of page
bip moje4ok.png
bip moje.png
bip_gov_pl_logo-adres.png

SCIENTIFIC COUNCIL OF ERCE PAS / RADA NAUKOWA

Scientific Council for the term 2022-2025

RADA NAUKOWA 2022-2025

 

RADA NAUKOWA ERCE PAN

Rada Naukowa ERCE PAN wybrana została zgodnie z art. 56.1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Rada w obecnym składzie będzie pełnić swe funkcje w III kadencji w latach 2022-2025.

(aktualizacja z dnia 12.05.2023r)

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Artur Magnuszewski -  prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

asmagnus@uw.edu.pl

 

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof. w ERCE PAN,

j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

 

Sekretarz Rady Naukowej:

dr Sebastian Szklarek – przedstawiciel innych pracowników naukowych, adiunkt w  ERCE PAN, s.szklarek@erce.unesco.lodz.pl

 

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Artur Zdunek – członek koresp. PAN, II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,                                                                 a.zdunek@ipan.lublin.pl

 • Prof. dr hab. Cezary Sławiński -   członek koresp. PAN, II  Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,

                                                          c.slawinski@ipan.lublin.pl

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk – Prof. Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

                                                          a.kruk@biol.uni.lodz.pl

 • Prof. dr hab. Edyta Reszka – Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi,

                                                          edyta.reszka@imp.lodz.pl

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny pracowników naukowych i badawczo-techniczn ERCE PAN na kadencję 2022-2025

 

Dr Liliana Serwecińska –adiunkt : l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

 

Komisja ds. Ocen Pracowników Naukowych zatrudnionych w ERCE na kadencję 2022-2025:

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk

 

 • dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

 • dr hab. Edyta Kiedrzyńska

 

Komisja Dyscyplinarna ERCE  PAN kadencji 2022-2025 orzekająca w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych  w pierwszej instancji:

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk

 

 • dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

 • dr hab. Edyta Kiedrzyńska

SCIENTIFIC COUNCIL OF ERCE PAS / RADA NAUKOWA

Scientific Council for the term 2022-2025

RADA NAUKOWA 2022-2025

 

RADA NAUKOWA ERCE PAN

Rada Naukowa ERCE PAN wybrana została zgodnie z art. 56.1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Rada w obecnym składzie będzie pełnić swe funkcje w III kadencji w latach 2022-2025

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Artur Magnuszewski -  prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

asmagnus@uw.edu.pl

 

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof. w ERCE PAN,

j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

 

Sekretarz Rady Naukowej:

dr Sebastian Szklarek – przedstawiciel innych pracowników naukowych, adiunkt w  ERCE PAN, s.szklarek@erce.unesco.lodz.pl

 

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko – członek koresp. PAN, II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,

                                                           a.ciereszko@pan.olsztyn.pl

 • Prof. dr hab. Cezary Sławiński -   członek koresp. PAN, II  Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,

                                                          c.slawinski@ipan.lublin.pl

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk – Prof. Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

                                                          a.kruk@biol.uni.lodz.pl

 • Prof. dr hab. Edyta Reszka – Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi,

                                                          edyta.reszka@imp.lodz.pl

 

 

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny pracowników naukowych i badawczo-techniczn ERCE PAN na kadencję 2022-2025

 

Dr Liliana Serwecińska –adiunkt : l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

 

Komisja ds. Ocen Pracowników Naukowych zatrudnionych w ERCE na kadencję 2022-2025:

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk

 

 • dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

 • dr hab. Edyta Kiedrzyńska

 

Komisja Dyscyplinarna ERCE  PAN kadencji 2022-2025 orzekająca w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych  w pierwszej instancji:

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk

 

 • dr hab. Katarzyna Izydorczyk

 

 • dr hab. Edyta Kiedrzyńska

Scientific Council for the second term 2018-2022

RADA NAUKOWA 2018-2022


Chairman of the Scientific Council / Przewodniczący:

Dr hab. Artur Magnuszewski - prof. nadzw. of the University of Warsaw

asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council / Zastępca Przewodniczącego:

Dr hab. Anna Rogut - prof. nadzw. University of Lodz

rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council / Sekretarz:

Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS

k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl
Members / Członkowie:

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Andrzej Kruk - Prof. of the University of Lodz; a.kruk@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. zw ERCE PAS; j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr. Liliana Serwecińska - representative of other scientific staff of ERCE PAS; l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

 6. Prof. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAS; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 7. Dr. hab. Edyta Kiedrzyńska - Prof. nadzw. ERCE PAS - Deputy Director of ERCE PAS; e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

 

Scientific Council for the 2014-2017 term from 06.2016 onwards

Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Artur Magnuszewski - Professor of the University of Warsaw,
asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Anna Rogut - Professor of the University of Lodz,
rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council:
Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. nadz ERCE PAS
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Members

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Dr. Piotr Frankiewicz - University of Lodz/ERCE PAS; franek@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Dr. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAN,; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS; k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

 6. Dr. hab. Edyta Kiedrzyńska - Prof. nadzw. ERCE PAS - Deputy Director of ERCE PAS; e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

 7. Dr. Kinga Krauze - Elected representative of the other scientific staff of ERCE PAS; k.krauze@erce.unesco.lodz.pl

 

Scientific Council for the 2014-2017 term in the period 04.2014-05.2016

 

Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Artur Magnuszewski - Professor of the University of Warsaw,
asmagnus@uw.edu.pl

Vice-Chairman of the Scientific Council:
Dr. hab. Anna Rogut - Professor of the University of Lodz,
rogut@uni.lodz.pl

Secretary of the Scientific Council:
Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek - Prof. nadz ERCE PAS
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Members

 1. Prof. Zbigniew Kundzewicz - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; kundzewicz@yahoo.com

 2. Prof. Jacek Oleksyn - member of the Polish Academy of Sciences (PAS), appointed by the II Faculty of Biological and Agricultural Sciences of PAS; jacekoleksyn@gmail.com

 3. Prof. Dr. Piotr Frankiewicz - University of Lodz/ERCE PAS; franek@biol.uni.lodz.pl

 4. Prof. Dr. Maciej Zalewski - Acting Director of ERCE PAN,; m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

 5. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAS; k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

 6. Dr. Kinga Krauze - Elected representative of the other scientific staff of ERCE PAS; k.krauze@erce.unesco.lodz.pl

bottom of page