top of page
  • Facebook
bip moje.png

strona archiwalna

aktualna strona ERCE PAN
https://erce.unesco.lodz.pl/

Najnowsze LOGO ERCE_25.05_dla Kasi_3 wersje2_korekta Elfithri_1.png

Europejskie Regionalne Centrum
Ekohydrologii

Polskiej Akademii Nauk
European Regional Centre

for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

ERCE www nowe.png

DEVELOPING INTEGRATIVE SUSTAINABILITY SCIENCE
FOR

RESOURCE EFFICIENCY

ROZWÓJ INTEGRACYJNEJ NAUKI O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
DLA

EFEKTYWNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI

ABOUT US
O ERCE

Kopia_zapasowa_ERCE_logoANG_Corel15ok2.p
PROJECTS
PROJEKTY

kissclipart-icon-clipart-computer-icons-
COOPERATION
WSPÓŁPRACA
shakehand.png
PUBLICATIONS
PUBLIKACJE

kissclipart-computer-file-clipart-direct
EVENTS
WYDARZENIA

kissclipart-календарь-иконка-clipart-cal
EDUCATION
EDUKACJA
edu.png

ECOHYDROLOGY
FOR  ENHANCEMENT OF WBSR+CE+LP OF CATCHMENT
EKOHYDROLOGIA
DLA WZMOCNIENIA WBSR+CE+LP ZLEWNI

WBRSC+E.png

LAW (L)
POLICY (P)

__b_9788301208042EH okładkaMOJA.png

NEW
ECOHYDROLOGY BOOK
by Maciej Zalewski
PWN 2020 
NOWA KSIĄŻKA
EKOHYDROLOGIA
 
 Maciej Zalewski
PWN 2020 

Paweł2021wodny 1.png

In recently published report of Mendeley Data, prof.Maciej Zalewski,
has been placed on the list of 2% most cited scientist in the world!

W opublikowanym raporcie bazy Mendeley,

Prof. Maciej Zalewski, znalazł się na liście 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie! 

CONTACT US - KONTAKT

juXL505b.jpg

EUROPEAN REGIONAL CENTRE FOR ECOHYDROLOGY

OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE
3 Tylna Str., 90-364 Lodz, Poland
Phone: +48 42 6817007
Fax: 48 42 6813069
erce@erce.unesco.lodz.pl

erceunescolodz.org

EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Tylna 3, 90-364 Łódź
Tel: +48 42 6817007
Fax: 48 42 6813069
erce@erce.unesco.lodz.pl

erceunescolodz.org

contact
bottom of page