top of page

ERCE

5 cze 2023

staż naukowy doktorantki z Włoch

Research visit of PhD student from Iltaly, University of Perugia


As part of the implementation of the international doctoral programme, we are hosting at ERCE, for a six-month research visit, Ms Chiara Ruspi from Italy, from the University of Perugia - Doctoral School on Biotechnology. PhD student, in cooperation with team’s of prof. Joanna Mankiewicz-Boczek, will carry out research on: i. the tolerance to stress conditions (i.e. salt stress) of bacteria and cyanobacteria and their possible function as plant growth promoters; ii. the characterisation of microorganisms from soil and rhizosphere samples from agricultural areas in Poland in terms of the aforementioned stress tolerance and PGP function.


W ramach realizacji międzynarodowego programu studiów doktoranckich gościmy w ERCE, z sześciomiesięczną wizytą naukową, Panią Chiara Ruspi z Włoch, z University of Perugia - Doctoral School on Biotechnology. Doktorantka, we współpracy z zespołem prof. dr hab. Joanny Mankiewicz-Boczek, będzię realizować badania na temat: i. tolerancji na warunki stresowe (tj. stres solny) bakterii i cyjanobakterii oraz ich możliwej funkcji promotorów wzrostu roślin; ii. charakterystyki mikroorganizmów z próbek gleby i ryzosfery z terenów rolniczych w Polsce pod kątem ww. tolerancji na stres i funkcji PGP.

 Phot. Preparation of bacterial cultures for research of salt stress (Przygotowanie hodowli bakterii do badania stresu solnego).


Phot. Preparation of bacterial cultures for research of salt stress (Przygotowanie hodowli bakterii do badania stresu solnego).




bottom of page