top of page

ERCE

11 lut 2022

ERASMUS MUNDUS Master in Applied Ecohydrology

WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE Master in Applied Ecohydrology

Course / zajęcia w ramach przedmiotu -

Applied Practical Field and Laboratory Training in Ecohydrology


TRAINERS / PROWADZĄCY


Prof. Joanna Mankiewicz-Boczek

LECTURES Topic:

Microorganisms in ecohydrological solution for reduction of Cyanobacterial harmful algal blooms (CyanoHAB) – from prevention to mitigation

Mikroorganizmy w rozwiązaniach ekohydrologicznych dla redukcji szkodliwych zakwitów glonów sinicowych (CyanoHAB) - od zapobiegania do łagodzenia skutków


Dr Arnoldo Font-Najera

Dr Jesús Morón López

LAB Topics:

Isolation and cultivation of bacteria for different EH applications

Early warning detection and mitigation of CyanoHABs with the use of molecular markers (mcy and mlr gene clusters)

Izolacja i hodowla bakterii dla różnych zastosowań ekohydrologicznych (EH)

Wczesne wykrywanie i łagodzenie skutków CyanoHABs z wykorzystaniem markerów molekularnych (klastry genów mcy i mlr)


bottom of page