top of page

ERCE

1 gru 2022


Szanowni Państwo


Serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej”, która odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul Kopcińskiego 16/18.

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

1.      Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;

2.      Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;

3.      Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz

w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;

4.      Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego  i naturalnego;

5.      Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;

6.      Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych  i biotestów;

7.      Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.


Po więcej wiadomości na temat EkoBioTox zapraszamy Państwa

na stronę internetową konferencji www.bioindykator.pl,

oraz poprzez bezpośredni kontakt z organizatorami przez e-mail ekobiotox@biol.uni.lodz.pl

 

Z poważaniem

 

 

Komitet Organizacyjny                                                                                  

I Krajowej Konferencji EkoBioTox

 

1.     Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

2.      Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN p/a UNESCO, Łódź

3.      Gdański Uniwersytet Medyczny

4.      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

5.      oraz firma Tigret Sp. z o.o.
bottom of page