top of page

ERCE

23 wrz 2021

Wodny Okrągły Stół

Wodny Okrągły Stół

W dniu 08 września Prof. dr hab. Maciej Zalewski oraz mgr Paweł Jarosiewicz, reprezentujący Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wzięli udział w Wodnym Okrągłym Stole organizowanym przez Open Eyes Economy we Wrocławiu, który skupiał grono ok. 50 ekspertów z zakresu Gospodarki Wodnej z całej Polski. Wnioski wypracowane w ramach tego wydarzenia będą ogłoszone na Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2021. Zachęcamy do rejestracji na to wydarzenie poprzez stronę https://watercity.com.pl/

Jak piszą organizatorzy:

Już po raz trzeci Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.
bottom of page