top of page

ERCE

5 sie 2021

Porozumienie ERCE - UNESCO, Agreement ERCE - UNESCO

Podpisanie porozumienia z UNESCO

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek złożył podpis pod treścią Porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi.Signing the agreement with UNESCO

Minister of Education and Science Przemysław Czarnek signed the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on the activities of the European Regional Center for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences (ERCE PAN) in Łódź.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podpisanie-porozumienia-z-unesco-w-sprawie-dzialalnosci-europejskiego-regionalnego-centrum-ekohydrologii-polskiej-akademii-nauk-erce-pan-w-lodzi

bottom of page