top of page

ERCE

6 lip 2021

AGREEMENT ERCE - IMDEA Water

Agreement on mutual cooperation with IMDEA Water, a public foundation from Spain

On June 22nd 2021 ERCE has signed an agreement on mutual cooperation with IMDEA Water, a public foundation from Spain which conducts advance research in water. IMDEA’s scientific interests include sustainable management of water bodies, water quality, water treatment and water reuse, mitigation of pollution and economic and institutional analysis, to generate knowledge and provide solution that contribute to the water sustainability of the planet.

The Mission of the Institute is to create an efficient model for the development of science and technology in collaboration with the productive sector.

https://www.water.imdea.org/


W dniu 22 czerwca 2021 ERCE PAN podpisało porozumienie o współpracy z IMDEA Water, publiczną fundacją z Hiszpani zajmującą się zaawansowanymi badaniami o tematyce wody. Profil naukowy IMDEA obejmuje zrównoważone zarządzanie wodą a także: jakość wody, oczyszczanie, ponowne wykorzystanie, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu zasobów oraz ekonomiczna analiza, dla generowania wiedzy i rozwiązań, które wspierają ciągłość zasobów wodnych na planecie.

Misją instytutu IMDEA jest stworzenie efektywnego modelu rozwoju nauki i technologii, we współpracy z sektorem produkcyjnym.

https://www.water.imdea.org/

bottom of page