top of page

ERCE

7 sie 2021

1st International Ecohydrology Forum


1st International Ecohydrology Forum

W okresie ograniczonej mobilności wielu zespołów badawczych, niezwykle ważne staje się utrzymywanie współpracy międzynarodowej dzięki spotkaniom organizowanym w trybie zdalnym. Dzięki przynależnosci do globalnej sieci instytutów zajmujących się tematyką zasobów wodnych, funkcjonującej w ramach UNESCO IHP, zespół ERCE PAN współpracuje z wieloma jednostkami zagranicznymi o zbliżonym profilu. Duże znaczenie ma współpraca realizowana z jednostkami w południowo-wschodniej Azji, gdzie ekohydrologia rozwija się niezywkle dynamicznie. Współpracując z Regional Humid Tropics Hydrology and Water Resources Centre z Malezji, pracownicy ERCE PAN wzięli udział w zorganizowanym 3-ciego sierpnia, 1st International Ecohydrology Forum. Wśród panelistów wystąpił Pan Profesor Maciej Zalewski, Dyrektor ERCE PAN. Jednym z poruszanych tematów była strategia Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO w perspektywie do 2029 roku.

bottom of page